انتخابی که
برترین قدرت هر مدیر می شود

شرکت در راستای سیاست مشتری مداری و با توجه به افزایش روز افزون تعداد مشتریان،در نظر دارد که واحد پاسخگویی به تماس های خود را گسترش داده تا زمان انتظار مشتریان کمتر گردد. با توجه به هزینه ای که این امر برای شرکت دارد، شرکت همچنان به صورت رایگان در طول دوران گارنتی پاسخ گوی فنی مشتریان می باشد و پس از پایان دوران گارانتی هزینه ناچیزی را بابت خدمات تلفنی سالیانه از مشتریان دریافت می نماید. لازم به توضیح می باشد که این هزینه صرفا جهت جبران هزینه هایی می باشد که افزایش پرسنل فنی و خطوط برای شرکت دارد.

هزینه های اشتراک یک سال به شرح زیر می باشد:

  • خدمات تلفنی یکساله مبلغ ۱.٢۰۰.۰۰۰ ریال
  • خدمات تلفنی یکساله همراه با ۱ بار Remote مبلغ ۱.۶۰۰.۰۰۰ ریال
  • خدمات تلفنی یکساله همراه با ۳ بار Remote مبلغ ٢.۴۰۰.۰۰۰ ریال
  • خدمات تلفنی یکساله همراه با ۴ بار Remote و ۱ بار مراجعه حضوری در سال مبلغ ۳.۶۰۰.۰۰۰ ریال 

 Fatal error: Call to undefined function apache_getenv() in /var/www/vhosts/padide-af.com/httpdocs/APPs/DCMS/DCMSUtils/Statistic/tpro.php on line 32