38334400 - 035 44100220 - 021

محصولات پدیده عصر فناوری

اصلی‌ترین فعالیت‌ها

اخبــار و تازه ها

سایر خبـرها جستجوی پیشرفته

راهکـارهای مــا
سـهم شرکت پدیده عصر فناوری از بــازار
دانشگاه ملی 0
فنی و حرفه ای 0
دانشگاه پیام نور 0
بیمارستان ها0
دانشگاه غیرانتفاعی 0
سازمان دولتی0
شرکت خصوصی0
دانشگاه علوم پزشکی 0

کیفیت و جنبه های نوآورانه محصولات شرکت کالینان با نرم افزاری یکپارچه و چابک با انعطاف پذیری بسیار بالا و با محوریت خدمات رفاهی با قابلیت ارتباط با سایر سامانه ها و نرم افزارهای درون دانشگاهی کامل شده است.

- دانشگاه فردوسی مشهد