38334400 - 035 44100220 - 021

نشانی شرکت پدیده عصر فناوری کویر سبز یزد:

          دفتر مرکزی: یزد، صفائیه، بلوار جهاد، کوچه 13                                                                                کدپستی: 8949167736

          دفتر تهران: تهران، فردوس غرب، خیابان سازمان برنامه مرکزی، تقاطع اینانلو، پلاک 46 ، واحد 20            کدپستی: 1473615543 

تلفن های دفتر مرکزی:                      38334400- 035   و    49 الی 38382445 - 035

 تلفن دفتر تهران:                              02144100220 (5 خط)

 تلفن های 24 ساعته:  

           فروش:                              4893 307 0912

           بازرگانی:                            6957 259 0913

           پشتیبانی:                         5833 298 0936

ایمیل:                         info[at]Padide-af.com