37336000 - 035 44020012 - 021

نشانی شرکت پدیده عصر فناوری کویر سبز یزد:

          دفتر مرکزی: یزد، صفائیه، بلوار جهاد، کوچه 13                                                                          کدپستی: 8949167736

          دفتر تهران: تهران، بزرگراه ستاری شمال، کوچه شهید کرمی، پلاک 28 ، واحد 10                               کدپستی: 1473615543 

تلفن های دفتر مرکزی:                      37336000 - 035   و  38334400- 035   و    49 الی 38382445 - 035

 تلفن دفتر تهران:                              02144020012 (10 خط)

 تلفن های 24 ساعته:  

           فروش:                              4893 307 0912

           بازرگانی:                            6957 259 0913

           پشتیبانی:                         5833 243 0912

ایمیل:                         info[at]Padide-af.com