38334400 - 035 44100220 - 021

معرفی سامانه جامع اتوماسیون تغذیه

یکی از کلیدی ترین و مهمترین بخش های خدمات رفاهی دانشگاه ها و سازمان ها، واحد اداره تغذیه است، این سیستم باید روزانه در یک بازه زمانی، بدون توقف، به تعداد قابل ملاحظه ای از کارکنان و دانشجویان خدمات مربوط به را ارایه نماید.
سامانه جامع اتوماسـیون تغذیه شرکت پدیده عصر فناوری با ایجاد چارچوبی منعطف، ارایه این خدمات را به بهترین نحو، ممکن ساخته، به طوری که مسئولین می توانند با کمترین دغدغه، برنامه ریزی های لازم را انجام دهند.

در این سامانه امکان تعریف خدمات متنوع امکانپذیر شده و با توجه به الکترونیکی بودن تمام فرآیندها، مراجعات کاربران، دانشجویان و پرسنل به ادارات تغذیه و خدمات رفاهی، برای دریافت خدمات رستوران، به حداقل رسیده است.
با توجه به امکان پیوند این سامانه با سایر سامانه های درون دانشگاهی (آموزش، مالی و ...) و سازمانی (حضور و غیاب و پرسنلی، مالی و ...) همواره افراد غیر مجاز، توسط سیستم قابل شناسایی بوده و این امر موجب صرفه جویی های بسیار زیادی، در این حوزه شده است.

مدیر سامانه اتوماسیون تغذیه امکان نظارت و دسترسی بر تمامی فعالیت ها و تراکنش های اپراتورها، راهبران و کاربران را دارد.

این سامانه شامل چند بخشی اصلی است:

 • تجهیزات سامانه جامع اتوماسیون تغذیه
  • دستگاه تحویل غذا
  • دستگاه تحویل ژتون فراموشی
  • دستگاه رستورانی - تریا
  • دستگاه ثبت کاربران (به صورت خود اظهاری)
  • دستگاه نظرسنجی
  • دستگاه افزایش اعتبار
  • دستگاه افزایش اعتبار با قابلیت اتصال به pos
 • نرم افزار سامانه جامع اتوماسیون تغذیه
 • اپلیکیشن قدرتمند سامانه جامع اتوماسیون تغذیه
 • ملحقات جانبی
  • پرینتر صدور فیش حرارتی
  • فلاشر جهت اعلام رزرو داشتن غذا
  • بلندگو برای اعلام نوع غذا (مناسب برای امکان شلوغ و پر سر و صدا)
  • دستگاه کارت شناس رومیزی (USB)
  • دستگاه ثبت اثرانگشت رورمیزی (USB)